Postanowienie I Ns 50/18

Sygn. akt  I Ns 50/18

POSTANOWIENIE

Dnia 1 lutego 2018 r.
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej w II Wydziale Karnym
w składzie:
Przewodniczący SSR Jacek Kamiński
Protokolant  - - -
po rozpoznaniu w dniu 1.02.2018 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Łukasza Wawrzyniaka (Wawrzyniak)
przy uczestnictwie Marii Wróblewskiej (Wróblewska) i Teresy Pawlak
o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Feliksie Janie Wawrzyniaku
na podstawie art. 637 § 1 k.p.c.
postanawia:

1. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Feliksie Janie Wawrzyniaku zmarłym dnia 19.10.2016 r. w Pięczkowie,
2. zlecić sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariuszowi Karasińskiemu,
3. kosztami postępowania w sprawie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza obciążyć wnioskodawcę i uczestniczki w zakresie faktycznie przez nich poniesionym,
4. kosztami sporządzenia spisu inwentarza obciążyć wnioskodawcę.


/-/ SSR Jacek Kamiński

Rejestr zmian dla: Postanowienie I Ns 50/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d