Postanowienie I Co 880/17

Sygn. akt I Co  880/17

 


 POSTANOWIENIE

Dnia 16 kwietnia  2018   r.

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział I Cywilny
w składzie
Przewodniczący: SSR Joanna Gottschlick
po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r.   
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela Raiffeisen Bank Polska s. A. w Warszawie
w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusza Karasińskiego   o egzekucję świadczenia pieniężnego prowadzoną z nieruchomości położonej w Tulcach  zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. pod numerem PO1D/ 00023833/7
przeciwko dłużnikom Karolinie Sobańskiej i Albertowi Sobańskiemu
postanawia:
ustanawia dla dłużnika Alberta Sobańskiego kuratora w osobie radcy prawnego Mateusza Zawodnego celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusza Karasińskiego. 


        /-/ SSR Joanna Gottschlick

Rejestr zmian dla: Postanowienie I Co 880/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-18
Publikacja w dniu:
2018-05-18
Opis zmiany:
b/d