Postanowienie I Co 127/18

Sygn. akt I Co  127/18

 


 POSTANOWIENIE

Dnia 30 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział I Cywilny
w składzie
Przewodniczący: SSR Joanna Gottschlick
po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2018 r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela ENEA S. A. w Poznaniu
o egzekucję świadczenia pieniężnego prowadzoną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusza Karasińskiego  
przeciwko dłużnikowi Waldemarowi Wojciechowskiemu
postanawia:
ustanawia dla dłużnika Waldemara Wojciechowskiego kuratora w osobie radcy prawnego Mateusza Zawodnego ( Środzie Wlkp. ulica Lipowa 28/39 ) celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusza Karasińskiego.


        /-/ SSR Joanna Gottschlick

Rejestr zmian dla: Postanowienie I Co 127/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-18
Publikacja w dniu:
2018-05-18
Opis zmiany:
b/d