Ogłoszenie I Ns 565/18

Sygnatura akt I Ns 565/18

 

 

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział I Cywilny w sprawie z wniosku Starosty Średzkiego sygn. akt I Ns 565/18 informuje, że postanowieniem z dnia 22 października 2018 r. zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15.950,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przejęte prawo własności nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. oznaczonej, jako działka nr 1081/2 zapisanej w księdze wieczystej Środa tom IX karta 452 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. ustalonego na podstawie decyzji Starosty Średzkiego z dnia 19.09.2018 r. GN.683.1.2018 należnego Janowi Kajdasz, przy czym kwota ta winna być wydana na rzecz spadkobierców zmarłego Jana Kajdasz po wykazaniu ich praw do spadku. Niniejszym wzywa się spadkobierców Jana Kajdasza zmarłego 30 maja 1978r.r. do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 565/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d