Ogłoszenie I Ns 525/14

OGŁOSZENIE

 W Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 525/14 z wniosku Skarbu Państwa – Wojewody Wielkopolskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Marianie Sobczaku synu Stanisława i Pelagii z domu Mytkowska urodzonym 12.04.1940r. w Czołowie zmarłym 08.08.2013r. w Środzie Wielkopolskiej, zamieszkałym w Zaniemyślu, gmina Zaniemyśl, województwo wielkopolskie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 525/14

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d