Ogłoszenie I Ns 485/17

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. pod sygn. akt I Ns 485/17 toczy się postępowanie z wniosku Przemysława Górskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Młodzikówku, gm. Krzykosy, woj. Wielkopolskie, oznaczonej jako działka nr 1/1 o pow. 0.4342 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Młodzikówko Tom II wykaz 19 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców tabularnych właścicieli nieruchomości tj. Franciszka Moschner i jego żony Marianny Moschner do zgłoszenia się w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i wylegitymowania swoich praw do powyższej nieruchomości. Jeżeli nikt we wskazanym terminie się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 485/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-23
Publikacja w dniu:
2018-04-23
Opis zmiany:
b/d