Ogłoszenie I Ns 334/18


„Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.  Wydział I Cywilny  w sprawie z wniosku Starosty Średzkiego sygn. akt I Ns 334/18  informuje , że postanowieniem z dnia 3 lipca 2018r.  zezwolił  wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.158,00 zł / jeden tysiąc sto pięćdziesiąt osiem złotych 00/100/ tytułem odszkodowania  za przejęte  prawo własności nieruchomości położonej w Murzynowie Kościelnym oznaczonej jako działka nr 56/9 zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00037452/3 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. ustalonego  na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego  z dnia 24.05.2018r. GN.683.15.2017 należnego Andrzejowi Paprockiemu, przy czym kwota ta winna być wydana na rzecz spadkobierców zmarłego Andrzeja Paprockiego po wykazaniu ich praw do spadku . Niniejszym wzywa się spadkobierców Andrzeja Paprockiego zmarłego 28 czerwca 2003r. r. do odbioru depozytu  w terminie 10 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia  pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 334/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-12
Publikacja w dniu:
2018-07-12
Opis zmiany:
b/d