Ogłoszenie I Ns 316/17

OGŁOSZENIE
„Sąd w Środzie Wielkopolskiej ogłasza, że w dniu 8 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 316/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Jarzynie (Jarzyna), synu Teodora i Zdzisławy, zmarłym dnia 9 maja 2014 roku, ostatnio zamieszkałym w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 19a/1 o numerze PESEL 65072203094”
Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 316/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d