Ogłoszenie I Ns 281/17

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej w sprawie o sygnaturze akt I Ns 281/17, toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Cukrowskiej i Damiana Cukrowskiego o nabycie przez zasiedzenie, w udziałach wynoszących po ½ części, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnotkach, oznaczonej geodezyjnie numerem 24, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą Czarnotki Tom II wykaz 54 oraz nieruchomości gruntowej położonej w Czarnotach, oznaczonej geodezyjnie numerem 26, dla której Sąd Rejonowy prowadził zamkniętą księgę wieczystą Czarnotki Tom I wykaz 13.

Zapisanymi właścicielami nieruchomości są Franciszka z Maćkowiaków Szczepaniakowa i jej mąż Stanisław Szczepaniak.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Franciszki z Maćkowiaków Szczepaniakowej i jej męża Stanisława Szczepaniaka, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wskazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”


 SSR Artur Brzykowski

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 281/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
b/d