Ogłoszenie I Ns 228/16

OGŁOSZENIE

  W Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. pod sygn. akt I Ns 228/16 toczy się postępowanie z wniosku Czesławy Rybarczyk o zasiedzenie nieruchomości położonej w Krzykosach, gmina Krzykosy, województwo wielkopolskie oznaczonej, jako działka nr 220 o pow. 0.3499 ha zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00003621/2 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
 Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców tabularnych właścicieli nieruchomości tj. Hipolita Osowskiego i jego żony Nepomuceny Osowskiej z domu Skrzeszkowska oraz Marianny Lemiszewskiej, nazwisko małżeńskie Ossowska z domu Jeziołkowska do zgłoszenia się w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i wylegitymowania swoich praw do powyższej nieruchomości. Jeżeli nikt we wskazanym terminie się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 228/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d