Obwieszczenie DzKW PO1D/0009162/17

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
V Wydział Ksiąg Wieczystych
Środa Wlkp., dnia 11 stycznia 2018 roku

Dz. Kw. 9162/17

 

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Poznańskiego złożył wniosek o założenie nowej ksiegi wieczystej dla działki nr 41 o powierzchni 0,3400 ha, położnej w obrębie Czmoń, gmina Kórnik (matrykuła nr 57), stanowiącej rowy. Dla powyższej nieruchomości nie była założona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.
Prawo własności do powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.
Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzania nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich praw w zakładanej księdze wieczystej.

 

                                                                                                   Referendarz sądowy
                Joanna Cieszyńska

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie DzKW PO1D/0009162/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
b/d