Lista Sędziów i Referendarzy

Sędziowie

I Wydział Cywilny

    SSR Artur Brzykowski
    SSR Joanna Gottschlick
    SSR Kornelia Sikorska
    SSR Justyna Duda

II Wydział Karny

    SSR Urszula Mroczkowska
    SSR Jacek Kamiński
    SSR Szymon Szmyt

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

    SSR Agata Brabletz-Lis

 

 

Referendarze Sądowi

I Wydział Cywilny

    RS Maria Grzelska


V Wydział Ksiąg Wieczystych

    RS Joanna Cieszyńska
    RS Anna Konysz
    RS Joanna WłodarczakRejestr zmian dla: Lista Sędziów i Referendarzy