Konta bankowe

 

 1.Mikrorachunki dochodów budżetowych  Wydziałów Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej (wpisy, opłaty sądowe, grzywny)

I Wydział Cywilny 68 1010 0055 1303 0050 3400 0000
II Wydział Karny 14 1010 0055 1303 0050 3400 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 84 1010 0055 1303 0050 3400 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych 30 1010 0055 1303 0050 3400 0005

 

 

   2. Rachunek sum na zlecenie  (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)

 

       NBP O/O Poznań                        83 1010 1469 0081 7813 9800 0000

 
  3. Rachunki depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe,kaucje,wadia,      zabezpieczenia należności) 

Waluta Nr rachunku
PLN 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
USD 41 1130 1017 0021 1000 2390 0005
EUR 25 1130 1017 0021 1000 2390 0002
CHF 52 1130 1017 0021 1000 2390 0001
GBP 95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

 

 

  4. Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

                                                            14 1130 1088 0001 3121 1720 0001

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe