III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 


Przewodniczący Wydziału :  SSR  Agata Brabletz - Lis

godziny przyjęć interesantów:

piątek: 12:00 - 14:00
 

 

 

Kierownik Sekretariatu:  Bożena Stołowska
 

 

godziny przyjęć interesantów :

poniedziałek : 10:00 - 18:00

wtorek - piątek : 8:00 - 14:00

 

 

Lokalizacja :  Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.

                    ul. Stary Rynek 6

                    63-000 Środa Wlkp.

                    I piętro, pokój nr 21
 

 

Telefon  61 62 84 941            

Fax  61 62 84 949

e-mail: rodzinny@srodawlkp.sr.gov.pl

        

Właściwość rzeczowa Wydziału:

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (bez rozwodów) i opiekuńczego:

    Sprawy dotyczące nieletnich, w szczególności: pochodzenie dziecka, alimenty.
    Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia między rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, opieka, kuratela.
    Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
    Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.


Właściwość miejscowa Wydziału:
zakres terytorialny - gminy: Dominowo,Kleszczewo, Kórnik, Krzykosy, Nowe Miasto nad Warta, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich