Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

SPOTKANIE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W PIĘCZKOWIE

          W ramach współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi w dniu 14.03.2018 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Pięczkowie kuratorzy zawodowi z pionu rodzinnego p. Renata Szymczak i Katarzyna Kaczmarek wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami w/w szkoły. Omówiono procedurę postępowania w sytuacjach kryzysowych dotyczącą uczniów i tym samym nieletnich objętych nadzorem kuratora sądowego.
           W spotkaniu uczestniczyli Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Arleta Wojtaszak oraz  przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji – sierż. szt. Arkadiusza Kąsowskiego, którzy przedstawili zagadnienia związane z Procedurą Niebieskiej Karty.

________________________________________________________________________________________________________

 

SZKOLENIE DLA KURATORÓW SPOŁECZNYCH

W dniu 11.12.2017 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. zostało zorganizowane szkolenie dla kuratorów społecznych i zawodowych tut. I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Tematyka szkolenia dotyczyła zagadnień związanych z pracą asystenta rodziny oraz procedurami odbioru dziecka z rodziny. Do przedstawienia powyższych zagadnień zaproszono koordynatora zespołu ds. asysty rodzinnej tut. OPS - p. Alicję Szymczak, Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Środzie Wlkp. - p. Jarosława Kowalskiego, jak również przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji – sierż. szt. Arkadiusza Kąsowskiego. Przedstawione prelekcję pozwoliły doprecyzować zakres działań i odpowiedzialności powyższych instytucji, a także określić współpracę kuratora sądowego z asystentami rodzin.

Szkolenie kuratorów społecznych

Rejestr zmian dla: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej