Lista Sędziów i Referendarzy

Sędziowie

I Wydział Cywilny

    SSR Artur Brzykowski
    SSR Joanna Gottschlick
    SSR Kornelia Sikorska

II Wydział Karny

    SSR Urszula Mroczkowska
    SSR Jacek Kamiński
    SSR Szymon Szmyt

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

    SSR Agata Brabletz-Lis

IV Wydział Pracy

    SSR Justyna Duda

V Wydział Ksiąg Wieczystych

    SSR Mirosława Pieczyńska

Referendarze Sądowi


V Wydział Ksiąg Wieczystych
    RS Joanna Cieszyńska
    RS Joanna Włodarczak

Rejestr zmian dla: Lista Sędziów i Referendarzy