Czas pracy Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej w dniu 14.08.2017


Prez A 0001-12/17


    Z a r z ą d z e n i e   nr 12/2017
Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 08 sierpnia 2017  roku
w sprawie  ustalenia godzin urzędowania
w dniu 14 sierpnia 2017r.
Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej

Zgodnie z art. 40 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r.- Regulamin urzędowania sądów (Dz. U.2015.2316)

ustalam


w dniu 14 sierpnia 2017r. godziny urzędowania Sądu Rejonowego
w Środzie Wielkopolskiej  od 07.30 do 15.30
    

   godziny przyjmowania interesantów  07.30- 15.30


   godziny otwarcia biura podawczego  07.30- 15.30


   godziny przyjęć w biurze podawczym Wydziału V Ksiąg Wieczystych  7.30-15.30


   godziny otwarcia Kasy Sądu  8.00- 14.00
        

 

                                   Prezes Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

                          SSR Urszula Mroczkowska

Rejestr zmian dla: Czas pracy Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej w dniu 14.08.2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-08
Publikacja w dniu:
2017-08-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-08
Publikacja w dniu:
2017-08-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-08
Publikacja w dniu:
2017-08-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-08
Publikacja w dniu:
2017-08-08
Opis zmiany:
b/d